STURNUS – Tillämpad ekologi

Sturnus – Tillämpad ekologi  bedriver konsultverksamhet inom bl a problemkomplexet fåglar/flygplan (kollisionsrisk, biotopmanipulering, arrendatoravtal, fjäderbestämning mm) samt rådgivning vid utarbetande av kommunala översiktsplaner och planering av friluftsområden och naturreservat i närheten av befolkningscentra.

Mer information: pgb@sturnus.se

Allt innehåll © P-G Bentz 2010 | Kontakt: pgb@sturnus.se