STURNUS – Publik verksamhet

Sturnus – Publik verksamhet  bedriver i nära samarbete med Falsterbo Fågelstation guidningsverksamhet i Skåne med speciell inriktning på natur och i synnerhet fåglar. Sturnus har också ett omfattande föredragsprogram med tonvikten på fåglar, fåglars flyttning, tillämpad ornitologi (t ex fåglar och flygplan), naturvård och naturresor.

Mer information: pgb@sturnus.se

Aktuella föredrag: ”Vingar över Falsterbo”, ”Birding KwaZulu-Natal”, ”Oman – öst eller väst?”, ”Högt och lågt i Turkiet”, ”Strövtåg i Ontario, Kanada”, ”Stadens fåglar”, ”Fåglarna på golfbanan” och ”Fåglar och flygplan – på kollisionskurs?”.
Föredragen kan även framföras på engelska och givetvis anpassas efter beställarens önskemål.

Allt innehåll © P-G Bentz 2010 | Kontakt: pgb@sturnus.se