STURNUS bedriver verksamhet inom ämnesområdena naturfotografering, ekologisk rådgivning och publik verksamhet med inriktning på guidningar, föredrag, kurser och studiecirklar. Kontakta gärna P-G Bentz för ytterligare information – pgb@sturnus.se.

STURNUS – Naturfoto, tillämpad ekologi och publik verksamhet

Allt innehåll © P-G Bentz 2010 | Kontakt: pgb@sturnus.se

Till Fotogalleriet
(under uppbyggnad)http://www.sturnus.se/fotogallerihttp://www.sturnus.se/fotogalleri/shapeimage_10_link_0